Czy dodatek węglowy należy się tylko osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza, przyjmując, że nie mamy żadnych przesłanek do potwierdzenia rozpadu związku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżonkowie są właścicielami 2 mieszkań w bloku. Nie mają rozdzielności majątkowej, nie mają orzeczonej sądownie separacji, nie mają orzeczonego rozwodu.

Pani A złożyła wniosek o dodatek węglowy na mieszkanie nr 1, Pan B złożył wniosek na dodatek węglowy na mieszkanie nr 5. Na te dwa mieszkania złożone zostały odrębne deklaracje do CEEB. W trakcie składania wniosków o dodatek małżonkowie oświadczyli ustnie, że prowadzą odrębne gospodarstwa domowe.

Czy dodatek węglowy należy się tylko osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza, przyjmując, że nie mamy żadnych przesłanek do potwierdzenia rozpadu związku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX