Czy dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego można przyznać na wniosek dyrektora placówki jedną decyzją na wszystkie... - OpenLEX

Czy dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego można przyznać na wniosek dyrektora placówki jedną decyzją na wszystkie dzieci przebywające w danej placówce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2019 r.

PYTANIE

Czy dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego lub dodatek do zryczałtowanej kwoty przyznawany na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej można przyznać na wniosek dyrektora placówki jedną decyzją na wszystkie dzieci przebywające w danej placówce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX