Czy dodatek specjalny za zwiększony zakres obowiązków służbowych może zostać przyznany pracownikowi za okresy wsteczne, kiedy realizował te obowiązki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dodatek specjalny za zwiększony zakres obowiązków służbowych może zostać przyznany pracownikowi za okresy wsteczne, kiedy realizował te obowiązki?

Czy musi ta kwestia zostać uregulowana wyraźnie w regulaminie wynagradzania (że można wstecz), czy wystarczy, aby nie było zapisu, że przyznaje się go na bieżąco (od miesiąca, w którym sporządzono pismo o jego przyznaniu)?

Czy w przypadku jego przyznania musi być odniesienie w zakresie czynności do nowych zadań, np. dodatku węglowego, czy wystarczy zapis w zakresie, że pracownik wykonuje także inne czynności niż wymienione wyraźnie w zakresie czynności, a przypisane do realizacji jednostce, a pracownik działa w zakresie udzielonych upoważnień, natomiast w piśmie o przyznaniu dodatku jest zapis, za co dokładnie przysługuje ten dodatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX