Czy dodatek specjalny należy pomniejszyć proporcjonalnie o okres urlopu wypoczynkowego? - OpenLEX

Czy dodatek specjalny należy pomniejszyć proporcjonalnie o okres urlopu wypoczynkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy otrzymał dodatek specjalny na okres 2 miesięcy: czerwiec- lipiec w kwocie po 300 zł za miesiąc. Od 25 lipca do końca miesiąca będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym. W regulaminie wynagradzania jest tylko ogólny zapis, że dodatek ten przysługuje za czas efektywnie przepracowany.

Czy dodatek za lipiec należy pomniejszyć proporcjonalnie o okres urlopu wypoczynkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX