Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych istnieje zapis "dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika."

Jakie wynagrodzenie należy wziąć pod uwagę przy wyliczeniu 50% wynagrodzenia zasadniczego, jeśli pracownik zatrudniony jest na 3/4 etatu?

Jak należy interpretować "pracownika": zgodnie ze stanowiskiem i tabelą zaszeregowania w regulaminie, czy zgodnie z zatrudnieniem (umową) na niepełny etat?

W regulaminie nie ma zapisu, że ma być to 50% przeliczone proporcjonalnie do wymiaru etatu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację