Czy dodatek specjalny dla kuratora sądowego może zostać przyznany wstecz?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest możliwość prawna przyznania dodatku specjalnego kuratorowi zawodowemu w marcu za pracę, która została wykonana w styczniu, czyli wstecz? Z uwagi na brak środków finansowych w planie na dany rok nie było możliwe przyznanie dodatku w styczniu, po pojawieniu się oszczędności sytuacja się zmieniła i po czasie pojawiły się środki. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o kuratorach sądowych - Kuratorowi zawodowemu może być przyznany na czas określony dodatek specjalny, do wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego powiększonego o kwotę przyznanego dodatku funkcyjnego, w ramach posiadanych środków określonych na wynagrodzenia osobowe kuratorów zawodowych. Jak na przyszłość takie sytuacje rozwiązywać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX