Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik (nauczyciel) przebywa na zasiłku opiekuńczym w okresie 12-15 maja 2015 r. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od grudnia 2013 r. do listopada 2014 r. (chorował wcześniej i nie było 3 miesięcy przerwy pomiędzy świadczeniami), w miesiącach grudzień 2013 - czerwiec 2014 wypłacany był dodatek motywacyjny, który jest składnikiem wynagrodzenia traktowanym jako składnik do określonego terminu, składnik ten został pracownikowi ponownie przyznany w okresach styczeń - marzec 2015 i maj - sierpień 2015 tj. przysługuje mu w miesiącu choroby.

Czy w związku z tym, że dodatek ten przysługuje pracownikowi w miesiącu choroby wliczamy go do podstawy zasiłku (tj. ten wypłacony w okresie grudzień 2013 - czerwiec 2014)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?