Czy dodatek mieszkaniowy wraz z ryczałtem należy przekazać na konto zarządcy, czy może być wypłacony na konto wnioskodawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nawiązaniu do pytania nr QA2156265 z 09.01.2023 r., dotyczącego dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, art. 15zzzib u.s.r.cov.:

Czy dodatek mieszkaniowy za okres od 01.09.2022 do 28.02.2023 należy wypłacić na konto zarządcy, czy może być wypłacony na konto wnioskodawcy?

Poza tym, czy do wyliczenia dodatku z mocą wsteczną za ww. okres należałoby przyjąć wydatki za miesiąc sierpień 2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX