Czy dodatek funkcyjny przysługuje tylko tym nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, którzy sprawują opiekę nad oddziałem? - OpenLEX

Czy dodatek funkcyjny przysługuje tylko tym nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, którzy sprawują opiekę nad oddziałem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka kontraktowa została zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony od dnia 01.09.2019 r. w pełnym wymiarze etatu na stanowiskach: nauczyciel religii 8/18 i 1/22 oraz nauczyciel przedszkola 11/22. Czy nauczycielka powinna mieć przyznany dodatek w związku z opieką nad oddziałem przedszkolnym, jeżeli jest drugą nauczycielką realizującą godziny dydaktyczne w tym oddziale? Czy jeżeli jest to nauczycielka religii to ten dodatek jej nie przysługuje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?