Czy dodatek funkcyjny powinien obejmować wszystkich pracowników na takich samych stanowiskach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dziesięciu pracowników służby bhp, trzech zatrudnionych na stanowisku głównego specjalisty ds. bhp otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 20% płacy zasadniczej za nadzór nad pracownikami, a siedmiu pracowników zatrudnionych na stanowisku inspektora ds. bhp tego dodatku nie otrzymuje. Wszyscy pracownicy mają taki sam zakres obowiązków wynikający z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo pracownicy mają podobną liczbę pracowników do nadzoru/kontroli.

Czy można uznać, że nastąpiło naruszenie równego traktowania pracowników, o którym mowa w art. 11 Kodeksu pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access