Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego w sytuacji gdy: kobieta jest w zatrudnieniu, pracodawca udzielił jej urlopu wychowawczego od 13 maja 2016 r. do 12 maja 2016 r., umowa jest zawarta od 1 maja 2009 r. na czas nieokreślony, jednocześnie kobieta od 1 marca 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą -działalność agentów ubezpieczeniowych, od 9 maja 2016 r. ma zawieszoną działalność, od 10 maja 2016 r. podjęła pracę na umowę zlecenie na czas nieokreślony - zawieranie umów ubezpieczenia z wynagrodzeniem 220 złotych miesięcznie.

Czy w przypadku przyznania bądź odmowy dodatku powinien być sporządzony protokół w celu ustalenia sytuacji czy podjęta praca na umowę zlecenie koliduje czy też nie koliduje ze sprawowaniem opieki?

Jeśli tak, to jak powinien wyglądać protokół z przesłuchania strony, jakie zadać pytania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację