Czy dodatek dla inspektora społecznego należy wliczać do ekwiwalentu za urlop i wynagrodzenia za nadgodziny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dodatek dla inspektora społecznego powinien wchodzić do ekwiwalentu za urlop oraz wynagrodzenia za nadgodziny?

Pracownik otrzymuje zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora społecznego, które nie jest pomniejszane za czas nieobecności.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX