Czy dodanie do instalacji IPPC nowej linii do aglomeryzacji wymaga nowego pozwolenia? - OpenLEX

Czy dodanie do instalacji IPPC nowej linii do aglomeryzacji wymaga nowego pozwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest częściowe wyodrębnienie procesu produkcyjnego z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym i przeniesienie go do nowej, niepowiązanej technologicznie linii wymagającej uzyskania pozwolenia sektorowego?

Zakład zajmuje się produkcją produktów instant np. kaw cappuccino, zabielaczy w proszku. Na terenie zakładu znajdują się: instalacja IPPC, objęta pozwoleniem zintegrowanym, proszkownie rozpyłowe aglomeryzatory, akumulatorownie, instalacje pomocnicze, niebędące częścią instalacji IPPC: instalacja do mineralizacji odpadów objęta pozwoleniem sektorowym i instalacja energetycznego spalania paliw niewymagająca uzyskania pozwolenia na emisję. Planowana jest likwidacja jednego z aglomeryzatorów w instalacji IPPC, w zamian powstanie samodzielna linia aglomeryzacji, która nie będzie częścią instalacji IPPC. Dodatkowo wg prowadzącego instalację nowa linia aglomeryzacji jest samodzielną instalacją i nie jest powiązana technologicznie z funkcjonującą na terenie zakładu instalacją IPPC. Wykorzystywane na linii aglomeryzacji surowce nie pochodzą z eksploatowanej na terenie zakładu instalacji obróbki i przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę. Produkty uzyskane z linii aglomeryzacji nie są wykorzystywane w IPPC. Nowa linia do aglomeryzacji stanowi kompletne urządzenie, które umożliwia przetwarzanie surowców do produktu. Surowce to powszechnie dostępne składniki żywności. Wątpliwości budzi zasadność przyjęcia, że nowa linia aglomeryzacji nie stanowi części instalacji IPPC. Prowadzony będzie w niej proces jak w instalacji IPPC.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX