Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy docieplenie budynku może przekraczać nieprzekraczalną linię zabudowy biegnącą po elewacji frontowej istniejącego budynku mieszkalnego przewidzianego do nadbudowy i przebudowy?

Inwestor wystąpił o pozwolenie na nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego, z wykonaniem docieplenia budynku. Nieprzekraczalna linia zabudowy biegnie po elewacji frontowej (która też ma być docieplona).

Czy więc inwestor może przekroczyć dociepleniem nieprzekraczalną linię zabudowy (na istniejącym parterze i projektowanym poddaszu), czy będzie organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien nałożyć postanowieniem obowiązek doprowadzenia do zgodności z decyzją o warunkach zabudowy w zakresie nieprzekraczalnej linii zabudowy?

Czy spełniony będzie (w związku z planowanym dociepleniem) zapis z decyzji o warunkach zabudowy mówiący, że "wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami wykraczającymi - jak w stanie istniejącym, z uwagi na zakres planowanej inwestycji (nadbudowa budynku) nie ulegnie zmianie"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?