Czy dochody zagraniczne te są rozliczane podatkiem liniowym w PIT-36L?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Czy dochody z samodzielnie prowadzonej działalności na terenie Wielkiej Brytanii kumuluje się z dochodami uzyskanymi z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie kraju na podatku liniowym tj. czy dochody zagraniczne te są rozliczane podatkiem liniowym w PIT-36L?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access