Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stowarzyszenie, zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową na rzecz swoich członków i niekiedy na rzecz osób niebędących jego członkami.

Czy dochody otrzymywane z tytułu szkoleń będą wykazywane w rachunku wyników jako działalność statutowa odpłatna, nieodpłatna czy działalność gospodarcza?

Czy dochody otrzymywane z tytułu składek będą wykazywane w rachunku wyników jako działalność statutowa odpłatna, nieodpłatna czy działalność gospodarcza?

Czy dochody otrzymywane z tytułu wpisowego wpłacanego przez nowych członków będą wykazywane w rachunku wyników jako działalność odpłatna, nieodpłatna czy działalność gospodarcza?

Wszystkie przychody stowarzyszenia przeznaczane są na działalność szkoleniową - organizacja szkoleń, wynajem sali, opłacenie wykładowców, artykuły biurowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?