Czy dochodem osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt osoby w DPS jest zasiłek stały z pomocy społecznej i zasiłek okresowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dochodem osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt osoby w DPS jest zasiłek stały z pomocy społecznej i zasiłek okresowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX