Czy dochód ze świadczenia rodzicielskiego na dziecko pełnoletniej osoby uprawnionej do alimentów powinien być wliczony do dochodu rodziny jako dochód uzyskany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2016 r.

PYTANIE

Pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów posiadająca własne dziecko ubiega się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Zgodnie z definicją rodziny, w składzie rodziny występuje tylko wnioskodawca, czyli pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów od swojego ojca bez drugiego rodzica, ponieważ ma zasądzone alimenty również od matki. W składzie rodziny nie ujmujemy jej własnego dziecka. Na dzień składania wniosku posiada prawo do świadczenia rodzicielskiego na własne dziecko.

Czy należy doliczyć w tym przypadku dochód ze świadczenia rodzicielskiego na własne dziecko jako dochód uzyskany, czy go nie liczyć, ponieważ w składzie rodziny nie ma dziecka, na które jest przyznane świadczenie rodzicielskie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX