Czy dochód z wypłaty świadczeń z FA stanowi dochód nieopodatkowany w trakcie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego? - OpenLEX

Czy dochód z wypłaty świadczeń z FA stanowi dochód nieopodatkowany w trakcie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem, jak należy postąpić w przedstawionym poniżej przypadku.

Strona od 2016 r. składa wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na rzecz dzieci wskazując, iż pozostaje w związku małżeńskim.

W związku z powyższym tutejszy Organ dokonuje weryfikacji sytuacji dochodowej rodziny na podstawie dochodów Strony oraz dochodów jej męża. Dodatkowo od 01.2017 r. Strona jest uprawniona do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ posiada wyrok Sądu orzekający o zasądzeniu alimentów na rzecz dziecka od ojca dziecka, z którym to nadal pozostaje w związku małżeńskim. Tym samym mąż Strony jest dłużnikiem alimentacyjnym, a ustalając Stronie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego tutejszy Organ nie bierze pod uwagę dochodów męża Strony.

W związku z powyższym, czy w zaistniałej sytuacji dochód pochodzący z wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz dziecka w roku 2017 stanowi dochód nieopodatkowany Strony w trakcie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na rzecz dziecka na okres świadczeniowy 2018/2019?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX