Czy dochód z tytułu sprzedaży gospodarstwa rolnego jest dochodem utraconym/uzyskanym do zasiłku rodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X złożyła wniosek na zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2021/2022 w m-cu VI 2022. Do wniosku załączyła dokumenty potwierdzające, iż posiada grunty (działki), wymiar podatku za okres 2020 r., ha fizyczny 5.0396, przeliczeniowy 2.5872.

W m-cu V 2021 sprzedaje działkę o powierzchni wynoszącej 0,9994 ha fiz. Podatek po zmianie, wymiar podatku, jaki przedstawiła na rok 2022, pow. 4.0402 ha fizyczny, przeliczeniowy 1.9461. Kwotę, jaką osiągnęła ze sprzedaży w m-cu V 2021 to 50.000 tys. zł. Ponadto złożyła oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, w którym poinformowała urząd, że kwotę tę spożytkowała na modernizację ogrzewania, a nie na zakup ziemi czy nieruchomości.

Jak należy obliczyć dochód na okres zasiłkowy 2021/2022, gdzie rokiem bazowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest 2020?

Czy kwotę 50.000 tys. zł należy podzielić przez 8 miesięcy, czy 12 (tj. od V-XII)?

Czy należy wziąć wymiar podatku po zmianie, po sprzedaży, tj. za rok 2021, czy 2022 x ha przeliczeniowy obowiązujący przelicznik GUS za 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX