Czy dochód z tytułu renty na dzień wydania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych powinien zostać potraktowany jako utracony?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 12 lipca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Klient złożył wniosek o świadczenia rodzinne w dniu 01.08.2019 r. Z weryfikacji ZUS oraz odpowiedzi na wystosowane pismo do ZUS wynikało, że Pani utraciła prawo do renty 31.07.2019 r. W dniu 25.09.2019 r. wydano decyzję przyznającą świadczenia rodzinne z uwzględnieniem utraty dochodu.

Klient w dniu 17.09.2019 r. oświadczył, że złożył wniosek do ZUS o ustalenie niezdolności do pracy oraz że ma orzeczoną niezdolność do pracy, jednak nie posiada decyzji o przyznaniu renty (kontynuacja renty) i zobowiązał się do dostarczenia decyzji po jej otrzymaniu. Z uwagi na niezgłoszenie się klienta i w celu weryfikacji wystąpiono do ZUS z zapytaniem.

W odpowiedzi na nasze pismo ZUS poinformował, że klient ma przyznane prawo do renty od 01.02.2012 r. do nadal. Decyzja o ponownym ustaleniu renty wydana została w dniu 24.09.2019 r. (dzień przed wydaniem decyzji przez OPS).

Czy dochód z tytułu renty na dzień wydania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych powinien zostać potraktowany jako utracony?

Klient ponownie ustalone prawo do renty ma dopiero decyzją z 24.09.2019 r., nadpłata renty nastąpiła w miesiącu październiku 2019 r.

Czy w związku z wydaniem decyzji ZUS o ponownym ustaleniu renty, dochód z tytułu renty z roku bazowego, powinien być wliczony do dochodu rodziny nie uwzględniając utraty dochodu?

Czy może organ powinien wznowić postępowanie w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o świadczenia rodzinne z uwagi na fakt, że w dniu wydania decyzji istniała okoliczność (decyzja ZUS z dnia 24.09.2019 r.) mająca wpływ na przyznane świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX