Czy dochód z otrzymania w spadku budynku jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych? - OpenLEX

Czy dochód z otrzymania w spadku budynku jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zmarł fundator fundacji. W testamencie zapisał dla fundacji budynek (kamienicę). Fundacja przychody uzyskuje z najmu lokali w budynku, który jest środkiem trwałym fundacji. Jest to jedyne źródło przychodów fundacji. Całość dochodów fundacja przeznacza na cele określone w statucie, tj. na wypłatę stypendiów dla uczącej się młodzieży. W związku z tym zwolniona jest z podatku dochodowego. Jednocześnie fundacja jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Otrzymany w testamencie budynek także będzie przeznaczony na wynajem, a dochody przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.

Czy w związku z otrzymaniem budynku w spadku, powstaną w fundacji jakieś zobowiązania (podatki) w stosunku do SP?

Czy otrzymanie ww. spadku spowoduje w fundacji przychód do opodatkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX