Czy dochód z gospodarstwa rolnego pozostającego w samoistnym posiadaniu wnioskodawcy należy doliczyć do dochodu w dodatku osłonowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba wnioskująca o wypłatę dodatku osłonowego jest podatnikiem podatku rolnego z gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,0969 ha przeliczeniowych na zasadach samoistnego posiadania - dotyczy roku 2021.

W sprawie własności powyższych gruntów nie zakończono postępowania spadkowego, a wnioskodawca opłaca należne podatki dobrowolnie.

Czy obliczając dochód gospodarstwa domowego należy doliczyć dochód osiągnięty z ww. gospodarstwa rolnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX