Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z umową, podstawą wymiaru składki opłacanej przez osobę, o której mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu. Dana osoba otrzymuje tylko dochód z pełnienia funkcji członka zarządu, która nie podlega oskładkowaniu i jest wyższa od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu.

Czy dochód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu będzie podstawą wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, czy będzie to kwota odpowiadająca przeciętnemu wynagrodzeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?