Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka w OPS złożyła wniosek o przyznanie zasiłku stałego w związku z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jednocześnie złożyła pisemne oświadczenia o otrzymywanym dochodzie w związku ze sprawowaniem opieki nad inną osobą.

Czy Wnioskodawcy należy przyznać zasiłek stały i wypłacić świadczenie w wysokości różnicy pomiędzy osiąganym dochodem a kryterium dochodowym, czy też odmówić świadczenia ze względu na podejmowanie pracy (praca bez umowy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?