Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik będący czynnym podatnikiem VAT wykorzystuje w swej działalności m.in. przyczepę ciągnikową, którą nabył jeszcze zanim został czynnym podatnikiem VAT.

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży takiej przyczepy będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Doraźnie dokonuje załadunku padłych sztuk bydła przy ich odbiorze przez firmę utylizacyjnej. Firma płaci rolnikowi za tę usługę.

Czy przychód z tej usługi należy opodatkować podatkiem dochodowym?

Czy te operacje powinny być zaewidencjonowane w uproszczonej KPiR przeznaczonej dla rolników?

Czy po przekroczeniu 10.000 zł przychodu należałoby zgłosić działalność pozarolniczą w CEiDG?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?