Czy dochód uczelni wynikający z umorzenia lub przedawnienia zobowiązań jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w uczelni wyższej zaliczenie zobowiązań przedawnionych i nieprzedawnionych do przychodów spowoduje powstanie przychodu dla celów podatkowych?

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) stanowi, że do przychodów zalicza się wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań).

Czy jeżeli przychód ten będzie zarazem podwyższał i stanowił dochód przeznaczony na cele statutowe uczelni to nie będzie on opodatkowany na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy?

Zgodnie ze Statutem Uczelni nadwyżka przychodów nad kosztami pomniejszona o podatek dochodowy stanowi zysk netto, który przeznaczany jest na fundusz zasadniczy w celu realizacji zadań statutowych.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access