Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r.

PYTANIE

Czy jeżeli do istniejącej drogi gminnej na terenie miasta X o długości 0,6 km, inwestor chce dobudować odcinek drogi (stanowiący przedłużenie tej pierwszej, ale już na terenie innego zarządcy drogi) o długości 0,7 km, to czy musi uzyskać decyzję środowiskową?

Czy przedsięwzięcie to będzie zliczać się do tzw. przedsięwzięć "podprogowych", których dotyczy przepis § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś.?

Docelowo bowiem uzyskamy obiekt liniowy - drogę o długości powyżej 1 km.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?