Czy dobrze rozumiem, że w/w rzeczy można kupić na własne potrzeby i wtedy nie będą odpadem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gleba i ziemia zawsze musi być odpadem, czy urobek z pogłębiania zawsze musi być odpadem, czy drewno po paletach zawsze musi być odpadem, czy beton i gruz zawsze musi być odpadem, czy gruz ceglany zawsze musi być odpadem?

Zadaję te pytania albowiem dochodzi do absurdów. Urzędnicy widzący te rzeczy na różnych nieruchomościach wszczynają postępowania z uwagi na fakt, że ktoś, kto to posiada albo przyjmie na swoją działkę, traktowany jest jak osoba zbierającą odpady lub magazynującą odpady. Z art. 14 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o. w związku z art. 14 ust. 2 u.o., wyprowadzić można wniosek, że w sytuacji, gdy przestaje istnieć rynek takich przedmiotów lub substancji lub przestaje istnieć popyt na nie, dopiero wtedy stają się odpadem. Jednak zakupione powyżej rzeczy lub substancje znajdują nabywców na rynku polskim, w związku z czym nie należy ich traktować jak odpad.

Czy dobrze rozumiem, że po prostu w/w rzeczy można kupić na własne potrzeby i wtedy nie będą odpadem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access