Czy do zniesienia premii wystarczy zmiana regulaminu wynagradzania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W gminnym CUW jednym ze składników wynagrodzenia określonych w regulaminie jest premia. Z dniem 1.09.2021 r. planowane jest zniesienie premii z jednoczesnym włączeniem jej standardowej (stałej) wysokości do wynagrodzenia zasadniczego. Czy w takiej sytuacji wystarczy zwykła zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu wynagradzania w jednostce, czy należy spełnić jakieś dodatkowe wymagania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX