Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył zgłoszenie budowy wiaty rekreacyjnej na terenie działki oznaczonej Ls VI. Do zgłoszenia dołączył informacje o pochodzeniu gleb (gleby pochodzenie mineralnego) wydaną przez wydział geodezji.

Czy jest to wystarczające do przyjęcia zgłoszenia, czy należy dołączyć decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?