Czy do zgłoszenia na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód, należy wymagać opinii geotechnicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do zgłoszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne – dalej pr.wod., tj. wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód, należy wymagać opinii geotechnicznej?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Jeżeli nie, to na jakiej podstawie możemy zweryfikować poziom wód gruntowych oraz rodzaj gleby?

Jaka powinna być odległość od rzeki takiego urządzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX