Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 lipca 2020 r.
Autor odpowiedzi: CIC Kancelaria
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku wybudowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej przed dniem 28 czerwca 2015 r. należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, czy dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach itp. w związku z treścią art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?