Czy do zakładu leczniczo-opiekuńczego psychiatrycznego może być przyjęty pacjent bez jego świadomej zgody ze względu na jego... - OpenLEX

Czy do zakładu leczniczo-opiekuńczego psychiatrycznego może być przyjęty pacjent bez jego świadomej zgody ze względu na jego chorobę psychiczną lub nieprzytomność oraz brak kontaktu logicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do zakładu leczniczo-opiekuńczego psychiatrycznego może być przyjęty pacjent bez jego świadomej zgody ze względu na jego chorobę psychiczną lub nieprzytomność oraz brak kontaktu logicznego?

Czy w takich przypadku o przyjęciu do ZOL-u decyduje sąd jeszcze przed ustalonym przyjęciem do ZOL-u?

Czy taką zgodę na przyjęcie może podpisać przedstawiciel ustawowy pacjenta, bez konieczności zgłaszania tej okoliczności do sądu?

Dodam, że prowadzę zakład leczniczy podmiotu leczniczego na podstawie kontraktu z NFZ.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX