Czy do zadań własnych gminy należy m.in. wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i prowadzenie schronisk... - OpenLEX

Czy do zadań własnych gminy należy m.in. wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydawanie przez burmistrza zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w trybie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. są zadaniami własnymi gminy, czy też zadaniem z zakresu administracji rządowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?