Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegrzółka Robert
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, gdyż wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie.

Ponadto wytwarza także inne odpady niebezpieczne nie objęte pozwoleniem w ilości poniżej 1 Mg.

Czy do tych wytwarzanych poza pozwoleniem podmiot będzie stosował wymogi z § 4 ust. 2 czy też § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742) - dalej r.w.m.o., gdyż łącznie wytwarza powyżej 1 Mg?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?