Czy do wyliczenia korekty odpisu na ZFŚS od sierpnia br. przyjmujemy przeciętne planowane zatrudnienie w przeliczeniu na etaty... - OpenLEX

Czy do wyliczenia korekty odpisu na ZFŚS od sierpnia br. przyjmujemy przeciętne planowane zatrudnienie w przeliczeniu na etaty ustalone na na początku roku i ostatecznej korekty funduszu dokonujemy na koniec roku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do wyliczenia korekty odpisu na ZFŚS od sierpnia br. przyjmujemy przeciętne planowane zatrudnienie w przeliczeniu na etaty ustalone na na początku roku i ostatecznej korekty funduszu dokonujemy na koniec roku?

Czy też należy:

1) ustalić faktyczne zatrudnienie za okres I-VII

2) ustalić przeciętną planowaną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na etaty na okres VIII-XII

3) dokonać ostatecznej korekty funduszu na koniec roku?

Nadmieniamy, że nastąpił spadek zatrudnienia w trakcie roku (na koniec lipca stan zatrudnienia zmniejszył się) i w związku z tym wpłynie to na zmniejszenie kosztów uzyskania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?