Czy do wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta przez zamawiającego umowa o zarządzanie pracowniczym programem... - OpenLEX

Czy do wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta przez zamawiającego umowa o zarządzanie pracowniczym programem emerytalnym należy stosować przepisy p.z.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r.

PYTANIE

Czy do wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta przez pracodawcę - zamawiającego umowa o zarządzanie pracowniczym programem emerytalnym (PPE) (art. 17 ustawy z 20.04.2004 r. - o pracowniczych programach emerytalnych - dalej p.p.e.) należy stosować przepisy p.z.p.?

Czy zwolnienie przedmiotowe przewidziane w art. 4 pkt 4 p.z.p., w brzmieniu nadanym przez art. 120 pkt 1 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, która wchodzi w życie z dniem 1.01.2019 r. dotyczy także umów o zarządzanie PPE, czy tylko umów o zarządzanie PPK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?