Czy do wniosku powinno być dołączone również oświadczenie o niekaralności Spółdzielni jako posiadacza odpadów będącego osobą... - OpenLEX

Czy do wniosku powinno być dołączone również oświadczenie o niekaralności Spółdzielni jako posiadacza odpadów będącego osobą prawną podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu wpisanym w KRS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia Mleczarska złożyła wniosek na przetwarzanie odpadów poza instalacjami. Do wniosku dołączyła zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób widniejących w KRS oraz zaświadczenie podmiotu zbiorowego oraz oświadczenia wszystkich osób z KRS zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt 3, 4, 5 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o.

Czy do wniosku powinno być dołączone również oświadczenie o niekaralności Spółdzielni jako posiadacza odpadów będącego osobą prawną zgodnie z art. 42 ust. 3a pkt 4 u.o. podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu wpisanym w KRS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX