Czy do wniosku o zmianę w części pozwolenia na budowę budynku wystarczy dołączyć tylko element projektu budowanego w postaci... - OpenLEX

Czy do wniosku o zmianę w części pozwolenia na budowę budynku wystarczy dołączyć tylko element projektu budowanego w postaci projektu zamiennego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do wniosku o zmianę w części pozwolenia na budowę budynku obejmującą zmiany charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego w zakresie powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5% (art. 36a ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud.) oraz wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2% (art. art. 36a ust. 5 pkt 2 lit. b pr. bud.) wystarczy dołączyć tylko element projektu budowanego w postaci projektu zamiennego architektoniczno-budowlanego?

Czy wymagany jest również projekt zamienny zagospodarowania działki lub terenu?

Brak zmiany istotnej projektu zagospodarowania działki lub terenu, powodującej zwiększenie obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt został zaprojektowany (art. 36a ust. 5 pkt 1 pr. bud.), wskazywałby, że zgodnie z art. 36a ust. 3 pr. bud. przepisy art. 32-35 pr. bud. stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany, co zdaje się zwalniać z obowiązku dołączenia do takiego wniosku projektu zamiennego zagospodarowania działki lub terenu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX