Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma na terenie (działce), który nie jest objęty MPZP prowadzi aktualnie działalność w zakresie składu opału. Dla przedmiotowego terenu Firma posiadała również decyzję na zbieranie odpadów w postaci złomu. Decyzja jednak kilka lat temu utraciła ważność. Inwestor ma zamiar ponownie zbierać złom. W związku z powyższym właściciel terenu w 2019 r. uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Utworzenie punktu zbierania surowców wtórnych, w tym złomu".

Czy do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów wymagane będzie przedłożenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli poprzednio na przedmiotowym terenie była prowadzona działalność w zakresie zbierania odpadów złomu?

Czy nastąpi zmiana zagospodarowania terenu określona w przepisach prawa budowlanego lub ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Firma funkcjonuje od 1990 roku i prawdopodobnie nigdy nie była w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy lub dokumenty takie zaginęły. Inwestor nie zamierza prowadzić żadnych prac adaptacyjnych, budowlanych itp. na terenie działki.

Czy prowadzenie działalności w zakresie zbierania złomu bez posiadania decyzji o warunkach zabudowy w poprzednim okresie było niezgodne z prawem?

Inwestor nie posiada informacji na temat zagospodarowania tego terenu przed rokiem 1990.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?