Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 1 listopada 2016 r.

PYTANIE

Ujęcie wody składa się z czterech studni, dla których zatwierdzono wspólne zasoby eksploatacyjne. Z dwóch studni korzysta zakład A (uzyskał pozwolenie wodnoprawne), zaś z dwóch pozostałych studni zamierza korzystać zakład B. Wielkość poboru wody przez zakład A i B w sumie nie przekracza zatwierdzonych zasobów.

Czy w opisanym przypadku mamy do czynienia z zależnym od siebie korzystaniem z wód?

Czy do wniosku zakładu B dotyczącego pozwolenia na pobór wody powinna zostać dołączona instrukcja gospodarowania wodą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?