Czy do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych w ilości 1,0 m3/d drenażem rozsączającym do ziemi należy dołączać schemat technologiczny oczyszczalni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych w ilości 1,0 m3/d (mieszanina wód popłucznych i ścieków bytowych) drenażem rozsączającym do ziemi należy dołączać schemat technologiczny oczyszczalni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX