Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2019 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 42 ust. 3c ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dalej u.p.z.p., w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Czy powyższe oznacza, że do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie lub zbieranie nie dołącza się decyzji o warunkach zabudowy?

W jakich przypadkach należy żądać dołączenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

W jakich przypadkach jest ona wymagana, a w jakich nie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację