Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do wniosku o wydanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l., należy dołączyć dokumentację rekultywacji, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego – dalej r.s.w.p.r., jeżeli była wymagana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?