Czy do wniosków do prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo tzw. niealimentacji należy/można dołączać zaświadczenia... - OpenLEX

Czy do wniosków do prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo tzw. niealimentacji należy/można dołączać zaświadczenia komorników o bezskuteczności egzekucji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ właściwy składając wnioski do prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo tzw. niealimentacji (postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego) bądź też zawiadomienia o możliwości popełnienia przez dłużnika przestępstwa w przypadku przyznania stronie świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest zobowiązany uzasadnić swój wniosek i dołączyć do niego stosowne dokumenty.

Czy do tych wniosków należy/można dołączać zaświadczenia komorników o bezskuteczności egzekucji, które były podstawą do przyznania stronom świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomimo tego, że komornik wyraził sprzeciw wobec udostępniania tych zaświadczeń innym osobom/podmiotom, nawet policji (prowadzącej postępowanie pod nadzorem prokuratury) podając, że zostały one udostępnione na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i tylko do celów przyznania świadczeń z FA?

Zaświadczenia te wraz z wnioskiem przedkładają do akt strony ubiegające się o świadczenia z FA.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?