Czy do wartości początkowej, zgodnie z MSR 16, należy zaliczać wartość różnic kursowych powstałych z uregulowania zobowiązań z... - OpenLEX

Czy do wartości początkowej, zgodnie z MSR 16, należy zaliczać wartość różnic kursowych powstałych z uregulowania zobowiązań z tytułu nabycia środka trwałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do wartości początkowej środka trwałego, zgodnie z MSR 16, należy zaliczać wartość różnic kursowych powstałych w związku z uregulowaniem zobowiązań z tytułu nabycia środka trwałego, naliczonych do dnia przekazania do używania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?