Czy do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodach 10 01 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 08, 20 02 02 poza instalacjami w procesie R5 trzeba dołączyć operat przeciwpożarowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2019 r.

PYTANIE

Czy do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodach 10 01 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 08, 20 02 02 poza instalacjami w procesie R5 - recykling lub odzysk materiałów nieorganicznych w celu utwardzenia trzeba dołączyć operat przeciwpożarowy?

Czy organ wydający zezwolenie musi żądać dokumentów potwierdzających, że są one niepalne w przypadku braku operatu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access