Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.) do ustalenia wielkości podmiotu krajowego (mikro/mały/średni przedsiębiorca), tj. wielkości zatrudnienia, obrotów i sumy bilansowej należy brać pod uwagę powiązania podmiotu krajowego z podmiotami mającymi siedzibę na terenie UE oraz na terenie krajów spoza UE, czy należy uwzględniać jedynie powiązania z podmiotami mającymi siedzibę na terenie Polski?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?