Czy do ustalenia rocznego zużycia rozcieńczalników należy ujmować cały rozcieńczalnik wykorzystywany do czyszczenia, czy tylko tą ilość, która jest zużywana w celu uzupełnienia strat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie prowadzone jest drukowanie metodą fleksograficzną. Do mycia instalacji wykorzystywany jest rozcieńczalnik. Zużyty rozcieńczalnik poddawany jest destylacji w destylarce znajdującej się również w zakładzie. Szlamy z destylacji stanowią odpad, a przedestylowany rozcieńczalnik ponownie używany jest do czyszczenia drukarek. Straty rozcieńczalnika powstałe w wyniku destylacji są uzupełniane czystym rozcieńczalnikiem. Destylacja i czyszczenie odbywają się w obiegu zamkniętym.

Czy do ustalenia rocznego zużycia rozcieńczalników w celu kwalifikacji instalacji do mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów ... należy ujmować cały rozcieńczalnik wykorzystywany do czyszczenia, czy tylko tą ilość, która jest zużywana w celu uzupełnienia strat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX